מלגות ופרסים

מלגות

התוכנית מעניקה מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים השוהים בטכניון ומקדישים זמנם לעבודת המחקר, ועונים לקריטריונים אקדמיים של הפקולטה להענקת מלגות אלו.

המלגות מוענקות באופן מדורג, על פי הישגים אקדמיים, ומאפשרות לסטודנט להקדיש את מירב זמנו לעבודת המחקר. סכום המנה החודשית משתנה בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו נמצא המשתלם. סטודנט יכול לקבל בין 6-2 מנות מלגה חודשיות לסמסטר מסויים. הפקולטה מעודדת חברי סגל לתת השלמת מלגות לסטודנטים במסלול המחקרי מתוך מענקים במחקרים ממומנים.

 

פרסים ומלגות מטעם ביה"ס לתארים מתקדמים

מידי שנה ממליצה הפקולטה על סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים כמועמדים מטעמה לפרסים ומלגות טכניוניות וחוץ טכניוניות כגון:

פרסים ומלגות מטעם ביה"ס לתארים מתקדמים

שם הקרן/הפרס הנושא
קרן וולף מלגות ומענקי מחקר לסטודנטים לתארים גבוהים על בסיס הצטיינות אקדמית.
קרנות זף, פיין,דניאל מלגות לדוקטורנטים מתחילים המקבלים מלגה.
דיאן וליאונרד שרמן מלגות למגיסטרנטים מילגאים העוסקים במחקר בינתחומי.
קרן צ'רלס קלור מלגות המיועדות למשתלמים מצטיינים לדוקטורט.
קרן אדאמס מלגות לדוקטורנטים מתחילים בתחומי מדעי הטבע והמתימטיקה.
קרן גוטווירט מלגות ומענקים לסטודנטים מצטיינים לדוקטורט ולמגיסטר.
ות"ת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי.
ות"ת – פריפריה מלגות לדוקטורנטים מצטיינים המתגוררים בפריפריה.

הענקת פרסי הצטיינות פקולטיים:

  • פרס ע"ש פרופ' ליאור מרקין
  • פרס הקרן לעידוד המצויינות במתמטיקה